• ЗАДАЧЫ ВЫВУЧЭННЯ ДЫСЦЫПЛІНЫ:

  – даць студэнтам неабходную сістэму ведаў аб лексічным складзе тэрміналогіі і маўленчай культуры беларускай мовы:

  – дапамагчы студэнтам усвядоміць месца беларускай мовы ў развіці культуры і духоўным адраджэнні нацыі;

  – развіваць моўна-эстэтычны густ студэнтаў, звязаны з чысцінёй і правільнасцю мовы ў сітуацыі дзяржаўнага білінгвізму і.г.д.

  У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен

 • АСНОЎНЫЯ МЭТЫ ВЫКЛАДАННЯ:

   

  – выпрацаваць і замацаваць практычныя ўменні і навыкі граматнага карыстання вуснай і пісьмовай беларускай мовай;

  – пашыраць і ўзбагачаць прафесійны лексічны запас будучых спецыялістаў, выпрацаваць уменне практычнага карыстання тэрміналогіяй і прафесійнай лексікай па абранай спецыяльнасці;

  – выхоўваць любоў і павагу да роднага слова, пачуццё нацыянальнай самапавагі і самаідэнтыфікацыі і.г.д.

 • АСНОЎНЫЯ МЭТЫ ВЫКЛАДАННЯ:

   

  – выпрацаваць і замацаваць практычныя ўменні і навыкі граматнага карыстання вуснай і пісьмовай беларускай мовай;

  – пашыраць і ўзбагачаць прафесійны лексічны запас будучых спецыялістаў, выпрацаваць уменне практычнага карыстання тэрміналогіяй і прафесійнай лексікай па абранай спецыяльнасці;

  – выхоўваць любоў і павагу да роднага слова, пачуццё нацыянальнай самапавагі і самаідэнтыфікацыі і.г.д.